דברי הרב אריה דרעי שליט"א בהילולא הגדולה תשע"ט

  • הרב אריה דרעי שליט"א
  • -
  • 13/02/2019

ברשות מורנו הגאון הגדול, עליו נאמר "אם הרב דומה למלאך ה' צבאות, למד תורה מפיהו", הגאון רבי חיים רבי שליט"א השם ישמרהו ויחייהו, יתן לו בריאות ואריכות ימים.

אני יכול להעיד כמה מרן רבינו עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, אהב אותו כבן ויותר אפילו. כל פעם שהוא היה מגיע זו הייתה יום שמחה למרן, כיוון שמרן ראה בו תלמיד נאמן אמיתי שהולך בדרכי רבו ללמוד וללמד, לזכות את הרבים במסירות נפש עבור עם ישראל.

וברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לראות עוד בחייו את המהפכה הגדולה בעיר חולון. רבותיי, הרב אליהו רבי וכבוד כל הרבנים, כל אחד כפי כבודו מעלתו בלי עין הרע, כבוד ידידי ואהובי רבי אליהו שאמר לא להגיד דברי תורה, אז אני לא אגיד דברי תורה.

השבוע אנחנו בפרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה להקים את המשכן ועושים מגבית, רבותי בואו נתאר לעצמנו קצת, נתעלה קצת, כל יום אנחנו אומרים "הרי אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח", אחד מי"ג העיקרים שמשיח צדקנו צריך להגיע כל יום. אז תארו לכם שעכשיו היה עומד כאן על הדוכן לא החמור של משיח, אלא המשיח בכבודו ובעצמו, והיה עושה עכשיו מגבית לבניית בית המקדש, המשיח מגיע משדה התעופה בן גוריון, נכנס לאווניו, שומע שיש כאן כזה קהל גדול ונדיב לב, ואומר: "אני מתחיל איתכם לעשות את המגבית לבניית בית המקדש".

רבותיי, מישהו יכול לתאר כאן מה היה קורה באולם? איזו התלהבות, איזו השתוללות, איזה דחיפות, מי הראשון ומי כל אחד ירצה לתת כמה שיותר, לזכות להיות מטר בבית המקדש, לבנות את בית ה', בית המקדש השלישי שכל כך אנחנו מצפים לו?

רבותיי, אני לא רוצה לאכזב אתכם, אבל אני אגיד לכם את האמת בצורה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. לפני שכל אחד היה שם את הכסף שלו המשיח לא לוקח כסף מכל אחד. המשיח היה אומר: "מזה אני לוקח, מזה לא, מזה לא, מזה לא, ומזה כן", יכול להיות שמי שנותן לו 100 שקל הוא היה לוקח ומי שנתן לו 100 אלף שקל הוא לא לוקח.

ולמה זה? משיח לא רוצה לזכות את כולם בבניית בית המקדש? רבותיי, מה שאני אומר לכם זה לא דברים שלי, שלמה המלך כשבא לבנות בית המקדש, אבא שלו דוד, חסידא קדישא, שחיבר את ספר התהילים, לא יכל לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אמר לו: "אתה לא תבנה את הבית", אני לא אכנס לסיבות, אבל דוד השאיר אוצרות אדירים שהוא חסך כל ימי חייו מכל המלחמות שהוא עשה כל השלל הוא שמר לבניין בית המקדש.

שלמה שבא לבנות את בית המקדש התחיל להוציא את הכסף מהאוצרות לשלם למתכננים למהנדסים. אמר לו הקדוש ברוך הוא: "שלמה בני, אני לא מסכים שתיקח אגורה אחת מכל הכסף הזה לבניין בית המקדש, את הבית שלי לא יבנו מהכסף הזה". שלמה התחיל לבכות, אמר לו: "אבא שלי הצדיק, לא נתת לו לבנות את בית המקדש, גם הכסף שלו לא יכול? דוד, הוא חסידא קדישא, יש יותר צדיק? הוא רגל רביעית של המרכבה". הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת כסף של דוד, מה עשה דוד, מה הוא אשם?

רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, ותקשיבו טוב לשלמה המלך: "בזמן דוד היה רעב בארץ ובאו בני ישראל וביקשו מדוד: "דוד מלכנו תן לנו לחם לאכול, אנחנו הולכים למות", אמר להם דוד: "מה אתם רוצים ממני? צאו והתפרנסו ,מאיפה אני אתן לכם כסף?", אמרו לו: "אין פרנסה בארץ", אמר להם דוד: "אז מה אתם רוצים ממני?", אמרו לו: "יש לך באוצרות כל כך הרבה כסף שחסכת מכל המלחמות, פיקוח נפש, תן לנו לאכול!", אמר להם דוד: "חצופים! כסף שמיועד לבית המקדש, אתם רוצים לאכול ממנו לחם?", וזרק אותם מפניו.

אמר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו אותו ידידי ואהובי! אני אומר לכם את איזה מתוך לב אוהב, אמר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך: "כסף שהיה יכול להאכיל את הבנים שלי ולא האכיל אותם, אני לא רוצה שיבנו את הבית שלי, לא רוצה את הכסף הזה".

רבותיי, אומר עמוס הנביא: "הנה ימים באים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם לא צמא למים כי אם לשמוע את דבר השם". היום ברוך השם שפע גדול יש לנו היום, לא חסר לחם לאכול, אבל יש רעב נוראי לדבר השם, הצעירים והצעירות שלנו, נשמות קדושות, נשמות טהורות, מחפשים שיבוא להם, הנה כמו כל הצדיקים שאתם רואים כאן, כל האברכים היקרים, תלמידי חכמים, כולם תלמידים של הרב, כל אחד יש לו קהילה אדירה כל אחד מחזיר ומקרב את הבנים ואת הבנות, נותן להם לחם לאכול ומשביע אותם ומקרב את הבנים והבנות האהובים לקדוש ברוך הוא, הנשמות הקדושות, הם מקרבים אותם, הם נותנים להם ומשקיטים את הרעב שיש להם לדבר השם.

רבותיי, כל מי שמשתתף פה הערב ויודע שיש בידו, שיש בידו להאכיל את הפיות של הבנים והבנות של הקדוש ברוך הוא בדבר ה', ללמד אותם מה זו, תפילה מה זה שבת, מה זה טהרת המשפחה, מה זה תורה, מה זה משנה, מה זה מידות, מה זה דרך ארץ, הוא עושה חשבונות: "לא, את הכסף אני רוצה לשמור, עוד צריך לחתן את הילדים, צריך לעשות ככה, וצריך לעשות עוד עסק ועוד עסק".

רבותיי, אני חוזר לפתיחה שלי, שיעמוד פה המשיח, ולא אני החמור שלו, אלא המשיח בכבודו ובעצמו ויעשה מגבית לבית המקדש, מי שחוסך היום, יכול לתת ולא נותן, המשיח לוקח ממנו את הכסף בבית המקדש, הכל כתוב ברש"י בספר מלכים. לכן, רבי אליהו בוא עכשיו.

רבותיי, רבי חיים, הרב שלנו הצדיק, ובנו הרב אליהו עושים לנו טובה אף אחד מאיתנו לא עושה טובה. הם מזכים אותנו להיות שותפים בדבר הגדול ביותר שיכול להיות, אנחנו יש לנו הזדמנות להיות שותפים במפעל הקדוש הזה של זיכוי הרבים, של השבת הבנים לאביהם שבשמים, איזו שמחה יכולה להיות לאבא יותר מזה שהבן שלו והבת שלו עזבו את הבית, אין, שבת הם לא נמצאים, חגים לא נמצאים. ופתאום אחרי שנים מישהו דופק לי בדלת ואומר: "הנה, קח את הבן שלך בחזרה, החזרתי לך אותו הביתה".

כך הקדוש ברוך הוא, כביכול. הצער של השכינה, כל הבנים והבנות שלה שעזבו את הבית של הקדוש ברוך הוא, והרב חיים רבי הצדיק, המלאך, וכל התלמידי חכמים שיושבים, כאן מחזירים יום יום בנים ובנות לאבא שלהם בשמיים, איזו שמחה גדולה יש לקדוש ברוך הוא, וכל מי ששותף בשמחה הזאת, בורא עולם ישיב לו אלף כפליים על השמחה הגדולה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא כפוי טובה, הקדוש ברוך הוא משלם טובה פי אלף על כל דבר שעושים לו, ואין טובה להקדוש ברוך הוא יותר מלהשיב את הבנים הביתה!

אנחנו נתחיל בעזרת ה' את אחזקת האברכים, וכולם יצטרפו לכבוד ה' יתברך.