דברי הראשון לציון שליט"א בהילולא הגדולה תשע"ט

  • הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א
  • -
  • 13/02/2019

ברשות הרבנים החשובים היושבים ראשונה במלכות בראשם כבוד ידידי הגאון הגדול רבי חיים רבי הי"ו ראש הישיבה ראש המוסדות מקים עולה של תורה במשך שנים רבות כאן בעיר חולון, הקב"ה יתן לו כח ובריאות אריכות ימים ושנים שימשיך עוד לעשות כהנה וכהנה. כבוד בנם של קדושים הרב הגאון רבי משה אבחוצירה הי"ו, וכבוד כל הרבנים הנמצאים כאן הרבנים הגאונים כל אחד לפי כבודו וכפי מעלתו – קהל קדוש מורי ורבותי!

בגמ' סנהדרין (כו) מובא על הפסוק בישעיה (כח, כט) "הפליא עצה הגדיל תושיה" אומרת הגמ' זה חוזר על התורה. התורה היא נקראת הפליא עצה הבדיל תושיה, שמתישה כוחו של אדם. אדם שלומד תורה נהיה חלש, התורה מתישה כוחו של אדם זה דברי הגמ' בסנהדרין. ולכאורה לא מובן, הגמ' רוצה לשבח את התורה חסר במה לשבח את התורה?! גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה, יש כל מיני מאמרי חז"ל בפרקי אבות בשבח של התורה הקודשה. מה הגמ' אומרת? הפליא עצה הגדיל תושיה, התורה מתישה כוחו של אדם, מי שלומד תורה נהיה חלש?!

זה השבח של התורה?

אם כן מי ירצה ללמוד תורה?

כל אחד רוצה להיות חזק לא רוצים להיות חלש!

מה הגמרא מספרת שבח של התורה בדבר כזה?

ויותר מזה, לכאורה זה נראה אולי זה לא מדויק, הנה נראה במסכת כתובות (סב) מספרת על רבי אבהו, שהיה הולך בדרך ונשען על שני שמשים אחד מימינו ואחד משמאלו, הם היו הולכים מדברים דברי תורה סתירה ברמב"ם קושיות תירוצים… והנה הגיעו לאיזה מקום, היה שם אמת המים אולי מהגשם, השמשים שלו לא שמו לב הראש שלהם היה בלימוד, מה עשה רבי אבהו? הוא שם לב הקפיץ אותם! הוא בעצמו קפץ, הרים את שניהם וקפץ יחד איתם את אמת המים.

רבותי צריך להיות גיבור, אדם שיכול לקחת שני שמשים, אולי הם היו שמנים… לקחת את שניהם ולהקפיץ אותם ולעבור את אמת המים? והרי רבי אבהו היה אמורא ודאי כל ימיו היו בתורה הקדושה, והתורה מתישה כוחו של אדם, אז איך זה מסתדר?

אתה רואה את רבי אבהו שכל ימיו בתורה, ותראה אותו גיבור חייל, איך זה?

יותר מזה, יש לנו גמ' בבבא מציעא (פד) ריש לקיש בתחלת דרכו היה ראש השודדים. הוא לא היה דתי, ודאי הצביע ליש עתיד… הוא ראה את רבי יוחנן מעבר השני של הנהר איזה אדם יפה תואר, פאר והדר. הוא קפץ מעבר אחד לעבר השני. אמר לו רבי יוחנן אתה כזה כח יש לך? לקפוץ את כל הנהר הרחב הזה! חילך לאורייתא תעביר את הכח שלך לתורה.

הוא דיבר על ליבו, הסביר לו מה זה התורה הקדושה ואמר לו, אם תחזור בתשובה, יש לי אני אחות, ברה כחמה תיקח אותה לאישה אתן לך אותה לאישה, הסכים ריש לקיש. חזר בתשובה שלמה יש מחלוקת בראשונים אם בסופו של דבר התחתן עם אחותו או לא, זה לא משנה.

אבל הוא חזר בתשובה אמר לו רבי יוחנן עכשיו תחזור בחזרה תקפוץ, אומר לו, אני לא יכול עכשיו. אומר רש"י למה לא יכול? קיבל עליו עול תורה, תש כוחו הוא לא יכול שהתורה מתישה כוחו של אדם.

רבותי זה לא מובן, מילא אדם שיושב ועוסק בתורה בהתמדה, הוא לא שם לב על הבריאות שלו, הראש שלו בתורה, עוד דף ועוד דף ועוד תשובה, במשך הזמן הוא נהיה חלש. התורה מתישה כוחו של אדם. ריש לקיש עוד לא למד תורה, לפני חצי שעה הוא קפץ מעבר לעבר, גיבור חיל, רק קיבל עליו עולו של תורה, תש כוחו אין לו כבר כח?! מה פירוש דברי רש"י הללו לא מובן.

וכן יעקב אבינו, כתוב עליו (בראשית כח, יא) "וישכב במקום ההוא" אומר רש"י באותו מקום הוא שכב לישון אבל היה 14 שנה בבית שם ועבר ולא שכב על מיטה. הוא שם את הראש שלו על השולחן על הסטנדר נרדם והמשיך ללמוד, 14 שנה.

זו היתה הישיבה הראשונה בהיסטוריה, ישיבת שם ועבר אחר כך הקימו את ישיבת וולוז'ין ואת שאר הישיבות היה יושב 14 שנה היה יושב ועוסק בתורה בהתמדה. נו? לכאורה הוא צריך להיות חלש, התורה מתישה כוחו של אדם.

ומה התורה מספרת עליו? כאשר הגיעו לבאר מים, רחל באה עם הצאן והוא רואה שכולם מחכים, מה אתם מחכים זה ביטול תורה מה אתם עושים? מחכים שיבואו כל הרועים, יש אבן גדולה על פי הבאר, כמו מהכותל המערבי אבן ענקית, צריך להזיז אותה, אין לנו כח מתאספים כל הרועים ואז ביחד מזיזים את האבן לזה אנחנו מחכים.

לא חבל על הזמן ביטול תורה? "ויגל את האבן מעל פי הבאר" (בראשית כט, י) אומר רש"י בשם המדרש כמו שאדם מוציא פקק מעל הבקבוק, ככה עשה יעקב אבינו. תראו איזה גיבור חיל! אבן גדולה ענקית, באים כל הרועים ומזיזים אותה ביחד, כולם ביחד, הוא לבד אחרי שלמד 14 שנה, הוציא את האבן כמו אדם שמוציא את האבן מעל הבקבוק איפה הלך התורה מתישה כוחו של אדם? לא מובן!

רבותי, כדי לתרץ את הקושיות האלה, צריך לומר יסוד אחד. מפורסמים דברי האור החיים הקדוש, אדם שיודע את החשיבות של התורה הקדושה, אדם שיודע את המתיקות של התורה, מתוקים מדבש ונופת צופים, אילו אנשים היו יודעים מה זה החשיבות של התורה, היו מתלהטים ומשתגעים אחריה, ולא היה שווה בעיניהם כל הון שבעולם.

אומר האור החיים הקדוש. אדם שיודע את הערך של התורה, כל הכח שיש לו נותן את זה לתורה. הוא ישן טוב בלילה? הוא מגיע לכולל בשביל מה, לפטפט?! בשביל לדבר?! קדימה בא נלמד!

הוא נח צהריים טוב? הוא קם ערני, בשביל מה לעביר את הזמן בשטויות? בוא נלמד! את כל הכח שיש לו הוא נותן את זה לתורה.!

משל למה הדבר דומה, לילד קטן חוזר מבית הספר, יום חמסין, חם, כנראה לא הגיע ההסעה, הולך ברגל עולה לבית שלו, איך שמגיע לבית לוקח את הילקוט זורק את זה על הרצפה הולך למיטה, ואני והנער להשתטח… כולו מתנשף כולו מזיע.

אמא שלו באה אצלו אומרת לו, בני אין לי לחם לארוחת צהריים, לך בקשה למכולת תקנה לי לחם. הוא אומר לה, אמא, אני לא יכול, את רואה איך אני מתנשף את רואה איך אני מזיע, אני לא יכול!

רבותי הוא משקר? לא, הוא לא משקר, הוא באמת עייף ולא יכול.

אבל אם אחרי חצי דקה, הוא שומע אמבולנס למטה, תראו אותו איך הוא קופץ מהמיטה, הוא רץ לחלון לראות מה זה האמבולנס. אם הוא גר בבני ברק, בכלל… אבל באמת הוא היה חלש באמת הוא היה מזיע מתנשף, הוא לא שיקר, אבל זה עניין אותו זה סיקרן אותו, בוא נראה מה זה.

ככה צריך להתייחס לתורה שלנו, את כל שארית הכח שיש לנו, להעביר את זה לתורה, זה מסקרן אותנו, מה כתב פה רבי עקביא איגר, מה כתב פה הרשב"א בתשובה, מה כתב הבית יוסף הלכה למעשה, או מה נפקא מינא, זה מעניין אותו זה מסקרן אותו, כל הראש שלו בתורה.

זה הפירוש התורה מתישה כוחו של אדם, התורה לוקחת את כל הכח של האדם שיעביר את זה לתורה, ולא לדברים אחרים. לא אני אלך לטייל, לשוט בארץ ולהתהלך בה לראות מסלולים וכדומה, לא חבל על הכח?! יש לך כח? קדימה תעביר את זה לתורה הקדושה.

לכן רבי אבהו היה לו כח, הוא נשען בשמשים אומרת הגמ' כדי לשמור את הכח לימי הזיקנה אבל היה לו כח, יעקב אבינו היה לו כח, ריש לקיש הוא יכל לקפוץ בחזרה, היה לו כח. אבל לא חבל? עכשיו הסביר לי רבי יוחנן מה זה חשיבות של התורה יש לי כח? בוא נעביר את זה לתורה הקדושה וזה הפירוש התורה מתישה כוחו של אדם. זה החשיבות של התורה שלנו, אדם יודע את הערך של התורה, את כל הכח שיש לו הוא נותן את זה לתורה.

ידידי הגאון רבי חיים רבי, אנחנו מכירים אותו עשרות עשרות בשנים, כל ימיו בתורה. כל הכח שלו נותן בתורה ומקים עולה של תורה, הקים פה מוסדות חשובים, עטרת חכמים. הוא, יחד עם בנו היקר, הרב רבי אליהו הי"ו שהוא הרוח החיה של הישיבה.

הוא מגדיל את הישיבה, מרחיב מקום והולך, צריכים רבותי לסייע לו ככל האפשר, שיוכל להמשיך להחזיק את הישיבה, ולא רק זה, יוכל להמשיך להגדיל אותה להרחיב ממקום והולך, כמה שאפשר שיעשה עוד ועוד.

הוא מרביץ תורה, לא רק שהוא דר באוהלה של תורה, לא רק שהוא בעצמו יושב ועוסק בתורה לילות כימים, גם מזכה את הרבים, גם מפיץ תורה ברבים, אשריו ואשרי חלקו.

צריך לסייע בעדו, לעזור לו, הוא הולך בדרכו של מרן האבא זצ"ל לא רק ללמוד תורה לעצמו, כמו שיש כמה אנשים כאלו, אלא גם מזכים את הרבים. מרביצים תורה בישראל. אדם שלומד תורה רק לעצמו ולא מזכה את הרבים, חבל. ברגע שהוא מזכה את הרבים, אשריו ואשרי חלקו.

לפני כמה זמן, עשו הספרדים כנס רבנים עולמי, הביאו רבנים מכל העולם. מקסיקו ארגנטינה, אמריקה מכל העולם. לאשכנזים יש כמה כאלה, מרכז רבני אירופה, ועידת רבני אירופה, יש להם כל מיני שמות, הרבה יש להם. אצלנו הספרדים אין לנו הרבה עסקנים, ולא היה דבר כזה עד היום, ב"ה עכשיו הקימו דבר כזה ויש קשר בין כל הרבנים, וזה חשוב.

אני הייתי שמה, כשגמרתי לדבר, ניגש אלי איזה רב אחד שאני מכיר אותו, כבוד הרב אני חוזר לארץ אני עוזב את הקהילה שלי. למה מה קרה? אתה עדיין צעיר, בכוחותיך. אומר לי הרב, יש לי בעיה עם הגבאי שלי, כל דבר מתווכח איתי עושה לי צרות, אני עוזב.

שאלתי אותו, איך הציבור? הציבור אוהב אותך? כן. אני מכיר אותו, מוצק חן בשפתותיו, הוא מדבר יפה, יש לו מענה לשון, אמרתי לו תגיד לי, אם הציבור ככה אוהב אותך, שומע אותך, אתה רוצה לעזוב? יש לך ציפור זהב ביד אתה פותח את היד שלך ומשחרר את הציפור? מה אתה אין לך שכל?

אתה מזכה את הרבים זה זכויות שלך תראה את זה כמו זכות מה אתה הולך עכשיו רוצה להתפטר? שכנעתי אותו חזר בחזרה לקהילה שלו. אתם לא יודעים את הערך שיש למי שמזכה את הרבים. כתוב: "מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" כוכבים נראים בשמים לנו קטנים, ככל שמתקרבים אליהם רואים איזה גודל הם פי כמה מכדור הארץ. ככה זה מזכה הרבים!

נמצאים איתנו מזכי הרבים, רואים אותם פה את רבי חיים את רבי אליהו, רואים אותם פה אבל המעלה שלהם ככוכבים לעולם ועד, אין לנו מושג איזה זכות יש להם בשמים, שהם מזכים את הרבים ואשריהם ואשרי חלקם שכל המסייעים בידם נותנים להם את האפשרות לזכות את הרבים. נותנים להם את הקמח שיוכלו להרבות תורה בעם ישראל.

אני מברך קודם כל את כל הקהל הקדוש הזה ובעיקר את כל אלו שמסייעים בישיבה הקדושה הזו, שיבורכו מפי עליון שיהיה להם ברכה והצלחה, והקב"ה ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה.

וגם הרבנים שיושבים כאן, שיזכו עוד להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה להרביץ תורה, להגביר חיילים לתורה ולתעודה ונזכה כולנו לאריכות ימים ושנים לביאת משיח צדקנו בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.